Kerk Lokaal

Logo Kerk Lokaal

De radio van de kerken in Amstelveen en Buitenveldert

nieuws, actualiteiten en berichten
interviews en reportages
over en uit de kerken en
het raakvlak van kerk en maatschappij


There is also an english version.
Overzicht komende uitzendingen
Overzicht uitzendingen van het afgelopen jaar
Een overzicht van activiteiten in de regio op kerkelijk en maatschappelijk gebied

De toekomst van Kerk Lokaal, de radio van de kerken, die al sinds 1988 bericht over geloof en kerk, cultuur en samenleving in de regio, is niet meer ongewis... Kerk Lokaal is uit de lucht en van de kabel. Kerk Lokaal is fini.

Een aantal leden van de Raad van Kerken meent dat radio geen geëigend medium meer is. Waar dit idee vandaan komt is onduidelijk, maar men meent nu dat kerkelijke informatie het best via internet bij u aan huis gebracht kan worden.
Jammer is het dat al die luisteraars, kerkelijke, randkerkelijke en buitenkerkelijke, voortaan onze programma's zullen moeten missen; al die mensen in hun huiskamers en keukens op zondagavond en dinsdag- en woensdagmiddag; al die ouderen in de verpleeg- en verzorgingshuizen in Amstelveen en Buitenveldert; al die zieken die op zondagavond in Ziekenhuis Amstelveen ons programma konden volgen....

Zij moeten voortaan op de internetpagina van de Raad van Kerken een fractie van de informatie zien te vinden die zij tot voor kort nog via het radioprogramma van Kerk Lokaal en via deze uitgebreide website konden beluisteren en bekijken. Een fractie, want internet is mooi als informatief en snel medium, maar het mist de warmte van de stem, de herkenning van de eigen dominee of pastoor, van medegemeenteleden of medeparochianen; het geeft niet de indruk weer van interessante tentoonstellingen of bijeenkomsten waarvan live verslag gegeven wordt, de impressies van bijzondere diensten, activiteiten en acties in kerk en buurt, persoonlijke gesprekken over geloof en kerk. Mooi, naast, aanvullend, maar niet in plaats van de radio.

Wij hebben de uitspraak van de besturen, gemeente- en parochieraden van de kerken van Amstel veen en Buitenveldert afgewacht. Ondanks alle adhesiebetuigingen en dringende verzoeken om de radio te behouden, is die uitspraak negatief. Sterker nog: sommige gemeenten en parochies namen niet eens de moeite te antwoorden op onze brief. Teleurstellend maar waar. Hopelijk is die houding niet symptomatisch voor het christelijk omgaan binnen de kerken met elkaar, met kerkleden en met vrijwilligers die zich inzetten vanwege en voor de kerken.

De redactie, die altijd bestaan heeft uit mensen van allerlei geloofsachtergrond en die op waarlijk oecumenische wijze elke week weer het Kerk Lokaalprogramma maakte, zonder dank, zonder kritiek en zonder ‘gedag’ aan de kant gezet voor een elektronisch idee dat haar waarde als 'alleenstaande informatiebron' nog maar moet zien te bewijzen.Het is zuur, maar al heeft de redactie het geloof in kerken en haar besturen verloren, al valt te betwijfelen of er nog redactieleden zullen zijn die zich op een of andere wijze voor de kerken willen inzetten... geloof gaat daarin niet kopje onder.

Wij bedanken alle trouwe luisteraars, al die mensen die in de afgelopen 14 jaren naar ons luisterden, al diegenen die op een of andere wijze meewerkten aan onze programma’s. We hadden graag nog tot in lengte van dagen de stem van de kerken vertolkt voor kerkelijk en vooral voor rand- en buitenkerkelijk Amstelveen, Buitenveldert en ruime regio.
Helaas, de bestuurderen zagen er geen heil meer in. Kerk Lokaal is gestopt.

Wanneer zenden we uit?
Elke zondagavond van 18.00 tot 19.00 uur met een herhaling op woensdag van 13.00 uur tot 14.00 uur. Op de dinsdagen van 13.30 tot 14.30 uur zijn wij ook te horen bij Radio Bloemendaal op de middengolf.

Frequenties:
102.8 FM op de Amstelveense kabel
107.2 FM in de ether in Amstelveen en Buitenveldert
1116 AM Radio Bloemendaal

Postadres:
Kerk Lokaal
Postbus 952
1180 AZ Amstelveen

Relevante links:

Raad van Kerken in Amstelveen-Buitenveldert
Amstelveen Lokaal

Keizersgrachtkerk
Religie/Kerken, een rubricering van NL-menu
De Samen op Weg-kerken, voorheen Kerknet, veel informatie over kerkelijk Nederland
Centrum voor Leren en Vieren
De Schinkel
, dienstverlenend centrum van de Amsterdamse Samen op Weg-kerken
De stichting KerkAdam, een overzicht van kerken en verwante organisaties in Amsterdam, die zich op internet willen presenteren
Partenia, de Franse bisschop Gaillot heeft een virtueel bisdom

Reacties op onze uitzendingen graag mailen naar de webmaster van deze site.